Általános Szerződési Feltételek

http://www.fussteis.hu

WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSHEZ

____________________________________________

 

 1. Általános információk

Előzetes tájékoztatás

A Doktor Webáruház Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató/Vállalkozás/Forgalmazó) a http://www.fussteis.hu internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt, edzésprogramokra történő jelentkezés, sporteseményekre történő nevezés (továbbiakban: nevezés/versenynevezés) és sporttermékek (továbbiakban: termékek) értékesítése céljából.

Amennyiben Ön (továbbiakban: Ön/Fogyasztó/Vásárló) a webáruházon keresztül nevezést/megrendelést kíván kezdeményezni, illetve ehhez kapcsolódóan szolgáltatást kíván igénybe venni, kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), mely tartalmazza az Ön és a Szolgáltató szerződéses jogait, kötelezettségeit, felelősségi köreit valamint az Ön és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének illetve teljesítésének feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruház honlapján található elektronikus nevezési/megrendelési felületen keresztül történik. Az ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés határozott időre szól, és a szerződéses kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

A Szolgáltató az ÁSZF tartalmi módosításának jogát fenntartja. A mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír, és az adott időpontban történő szerződéskötésre vonatkozik. Szerződő felek az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházban történő nevezésének/termékrendelésének véglegesítésével Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a webáruház honlapján található további tájékoztatásokat.

Amennyiben Ön a webáruházban versenyre szeretne nevezni, úgy a nevezés véglegesítése előtt Önnek el kell fogadnia az adott szervező versenyrészvételi feltételeit. Ezen elfogadó nyilatkozat kitöltése kötelező, ezért kérjük, a nyilatkozattétel előtt figyelmesen olvassa el a szöveges linkről megnyitható Nevezési Feltételeket a „Megrendelés elküldése” gomb aktiválása előtt!

A http://www.fussteis.hu webáruházban közzétett sportesemények vonatkozásában a Szolgáltató kizárólag a versenynevezésre nyújt lehetőséget, illetve azért tartozik felelősséggel a rendezvényszervezők megbízása alapján. Így a Szolgáltató a versenyszervezést érintő egyéb kérdésekben nem kompetens.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenynevezésekhez kapcsolódó sportrendezvények szervezése és lebonyolítása a mindenkori szervező cégek, egyesületek hatáskörébe és felelőssége alá tartozik. Ennek megfelelően a versenyrészvételt érintő kérdéseikkel kérjük, forduljanak az adott rendezvénynél feltüntetett szervezethez.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával! Köszönjük, hogy nálunk nevez és vásárol!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatói elérhetőségeinken keresztül!

Szolgáltató vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Doktor Webáruház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szolgáltató hivatalos képviselője: Moós Gergely

Szolgáltató adószáma: 23575224-2-13

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13 09 160416

Szolgáltató nyilvántartásba vételét bejegyző bíróság/hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató bankszámlaszáma: 17000019-15506382-00000000

Szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 101.

Szolgáltató postacíme: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 101.

Szolgáltató kapcsolattartási elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): http://www.fussteis.hu info@fussteis.hu

Szolgáltató panaszügyintézési postacíme: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 101. (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató panaszügyintézési elérhetősége (honlap címe, e-mail címe, telefonszáma): http://www.fussteis.hu info@fussteis.hu  (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató által biztosított üzleti/átvételi pont címe: Sport-print Kft. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 24.

Suhanj! Fitness 1136 Budapest, Tátra utca 6.

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentés nyilvántartásba vételi száma: 1697/2016/B

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentést nyilvántartásba vevő hatóság (neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, honlap címe): Gyáli Önkormányzat

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (webáruház üzemeltetés, elektronikus/online értékesítés célhoz kapcsolódóan, versenynevezést érintően): NAIH-108172/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (szavatossági kötelezettségek teljesítése célhoz kapcsolódóan): NAIH-106026/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (panaszkezelés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106024/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (online hírlevél küldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106025/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (viselkedésalapú online reklámküldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106464/2016.

 

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely. EU Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Tárhelyszolgáltató adószáma: 14571332-2-42

Tárhelyszolgáltató elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe, honlap címe): 06-1-789-27-89, support@tarhely.eu, https://tarhely.eu/

Szerver elhelyezésének címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Szerverterem 1 – BIX)

 

 1. Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

 

 1. Szerződési jognyilatkozat

A versenynevezéshez, akadémia programra való jelentkezéskor illetve a sporttermék vásárlásához kapcsolódóan, amennyiben Ön a webáruház honlapján keresztül szolgáltatás/termék megrendelését véglegesíti, úgy Ön elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A szerződési jognyilatkozat megtételével még nem jön létre szerződés.

 

 1. Szerződés létrejötte, szolgáltatói visszaigazolás

A Szolgáltató köteles az Ön szerződési jognyilatkozatának, vagyis elküldött versenynevezés/akadémiai jelentkezés/sporttermék megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben ez a szolgáltatói visszaigazolás az Ön megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.

A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a megrendelés szolgáltatói visszaigazolása nem érkezik meg Önhöz késedelem nélkül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

(Az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó, elektronikus rendszerüzenet automatizált visszaigazolásával még nem jön létre szerződéses kötelezettség.)

Szerződés kizárólag a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. Ennek alapján szerződéses kötelezettség akkor áll fenn, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltató elektronikus (e-mail) visszaigazolása az Ön megrendeléséről.

 

 1. Közreműködők igénybevétele

A Szolgáltató – kötelezettsége teljesítéséhez illetve joga gyakorlásához – más szervezetek közreműködését veszi igénybe. Az igénybe vett cégek magatartásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel szemben – annak szerződésszegése miatt – mindaddig érvényesíti jogait, amíg Önnel szemben helytállni tartozik.

A Szolgáltató a webáruházban értékesített termékek címzetthez történő eljuttatásához, számlázáshoz és a termék/szolgáltatás díjának megfizetéséhez kapcsolódóan közreműködő szervezeteket vesz igénybe, melyek a Szolgáltatóval kötött szerződéseik alapján látják el tevékenységüket.

A Magyar Posta Zrt., mint közreműködő szállító cég (továbbiakban: Szállító) végzi az Ön által megvásárolt termék (csomag/küldemény) házhoz szállítását valamint egyéb személyes átvételi lehetőségét, postai küldeményforgalmi és egyéb szolgáltatások nyújtása keretében (MPL – Magyar Posta Logisztika szolgáltatás).

Az FUSS Kft., mint közreműködő cég biztosítja a sporttermékek Sport-print Kft. 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 24. és Suhanj Fitness 1136 Budapest Tátra utca 6. szám alatti üzletében történő, személyes átvételét.

A KBOSS.hu Kft. mint közreműködő cég a sportnevezést, akadémiai jelentkezést és a sporttermék vásárlást érintően számlát állít ki és továbbít a nevezők/vevők részére, számlakibocsátás szolgáltatás keretében.

Az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint közreműködő cég pedig biztosítja a banki átutalás és a bankkártyás fizetési módok technikai feltételeit, „Simple” fizetési szolgáltatása keretében.

A közreműködő szervezetek a tevékenységüket, az adatok tárolása és feldolgozása tekintetében is, teljes titoktartási kötelezettség mellett végzik.

Közreműködő szervezet: Magyar Posta Zrt.

Tevékenység: csomag/termék házhoz szállítása és személyes felvételének biztosítása (MPL – Magyar Posta Logisztika szolgáltatás)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefon: 06/80 299 929

E-mail: customer.service@posta.hu

Honlap: https://www.posta.hu/

 

Közreműködő szervezet: FUSS Kft

Tevékenység: csomag/termék személyes átvétele

Székhely: 1165 Budapest, Corvin u. 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-177107

Adószám: 24681580-2-42

Telefon: +36 30 98 33 082

E-mail: hello@futocuccok.hu

Honlap: https://www. futocuccok.hu /

 

Közreműködő szervezet: KBOSS.hu Kft.

Tevékenység: számlakibocsátás szolgáltatás

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

Cégjegyzékszám: 13-09-101824

Adószám: 13421739-2-13

Telefon: 06-20 46 94 994

E-mail: info@szamlazz.hu

Honlap: https://www.szamlazz.hu/

Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

 

Közreműködő szervezet: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Tevékenység: „Simple” fizetési szolgáltatás

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-43

Telefon: 06-1-776-69-01

E-mail: ugyfelszolgalat@otpmobil.com

Honlap: https://www.otpmobil.hu/

 

Közreműködő szervezet: Sport-print Kft.

Tevékenység: csomag/termék személyes átvétele

Székhely: 1108 Budapest, Lenfonó utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-208914

Adószám: 25331707-2-42

Telefon:

E-mail:

Honlap:

 

 

 1. Csomagolás

A sporttermék csomagolása oly módon került kialakításra, hogy óvja a termék minőségét, megkönnyíti a szállítást, és nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét. A termék a gyártó által biztosított, sérülésmentes szállításra alkalmas kartondobozban kerül kiszállításra, megfelelő töltőanyag biztosításával (kartondoboz selyempapír béleléssel, légpárnás boríték).

 1. Nevezés/rendelés menete

A http://www.fussteis.hu webáruházban történő akadémiai jelentkezés/versenynevezés/sporttermék vásárlás menetéről Ön az alábbiakban tájékozódhat.

 

Általános tudnivalók

A honlapon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet, az akadémiai jelentkezés,  versenynevezés és a vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. A webáruházban kizárólag 16. évet betöltött személyek indíthatnak megrendelést vagy versenynevezést, érvényes személyes és számlázási, szállítási adatok megadásával, illetve a jelen ÁSZF szerződéses feltételeinek az elfogadásával. A 16. életévet be nem töltött kiskorú hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, jóváhagyása szükséges.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, az Ön által kiválasztott akadémiai programra, sporteseményre nevezéssel vagy sporttermék kosárba helyezésével és a nevezési/megrendelési folyamat végig vitelével. Az elküldött online rendelését a webáruház rendszere rögzíti, és minden esetben azonnali automatikus e-mail üzenetben visszaigazolást küld Önnek a nevezés/megrendelés beérkezéséről.

A nevezés/megrendelés beérkezését követő 48 órán belül, a Szolgáltató – az Ön által megadott e-mail címre – visszaigazolást küld a nevezési/megrendelési adatokról és a termékszállítási információkról. A szolgáltatói visszaigazolás Ön részéről történő hozzáférésével létrejön a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség.

 

Fizetési feltételek, díjak

Az elektronikus úton kötött szerződés az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet a nevezést/megrendelést érintően. Ennek tudomásul vételére a Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét a webáruház „Akadémia/Eseménynaptár”/”Webshop” felületén – az Ön szerződési jognyilatkozatának megtétele (nevezés/megrendelés elküldése) előtt – oly módon, hogy a vonatkozó funkciót a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelésre” utaló, könnyen olvasható tájékoztató felirattal látta el.

A kiválasztott akadémiai program vagy rendezvény nevezési díja csak és kizárólag előre, az OTP Simple rendszer segítségével – bankkártyás fizetéssel lehetséges. A kiválasztott termék eladási árának, termékszállítási költségének kiegyenlítése előre, az OTP Simple rendszer segítségével – akár bankkártyás fizetéssel vagy utólag, utánvétes fizetési móddal lehetséges.

Az Ön nevezésének/rendelésének beérkezését követően egy automatikus rendszerüzenet visszaigazolja a nevezés/rendelés beérkezésének tényét, illetve a nevezési/rendelési adatokat. Ezt követően egy másik e-mail üzenetben mellékelve, a szolgáltatói visszaigazolással együtt, továbbítjuk a nevezéshez/rendeléshez kapcsolódó számlalevelet, melyet a Szolgáltató megbízása alapján a KBOSS.hu Kft., mint számlakibocsátó (www.szamlazz.hu) automatikusan elkészít, és az Ön által megadott e-mail címre megküld.

Az akadémiai programokra, sportrendezvényekre vagy a sporttermékekre vonatkozóan megjelenített bruttó nevezési/eladási díjak illetve árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfá-t, azonban a termékértékesítéshez kapcsolódóan nem tartalmazzák a termék kiszállítási díját. (A részletes termékszállítási díjszabás megtekinthető a „Szállítási feltételek” fejezet alatt.)

Az adott csomag/küldemény szállítási költségéről az online megrendelés véglegesítése előtt, a „Kosár végösszeg” alatt is tájékozódhat. Az utánvétes díjszabásról a 9. pontban tájékozódhat.)

Az üzleti/átvételi ponton történő személyes átvétel ingyenes.

Külön csomagolási díj, illetve – az előzőekben megjelölt díjtételeken kívül – semmilyen egyéb költség nem kerül felszámításra a webáruházban történő akadémiai jelentkezéshez/versenynevezéshez/termékvásárlásához kapcsolódóan.

 

Teljesítési feltételek

A webáruházban megjelenített sportrendezvényekre nevezni vagy sportterméket vásárolni kizárólag online, a webáruházon keresztül lehetséges, illetve termék esetében megbízott szállító cég (futárszolgálat) által történő házhoz szállítással.

Az Ön által megrendelt terméket a Magyar Posta Zrt. – Magyar Posta Logisztika (MPL) szolgáltatás keretében – szállítja ki az Ön által megjelölt szállítási címre. A szállítás további részleteiről a „Szállítási feltételek” fejezet alatt tájékozódhat.

Üzleti/átvételi ponton történő személyes áruátvételi lehetőségre is van mód.

Az Ön által kiválasztott akadémiai programra vagy sportrendezvényre történő jelentkezés a jelentkezés/nevezés véglegesítésével érvénybe lép. A mindenkor kiválasztásra kerülő, adott sportesemény rendezésének napja (teljesítési napja) határozott dátumhoz kötött, mely mindenkori időpont megtekinthető az „Eseménynaptár” menü alatti felületeken.

A rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az adott szervező cég, egyesület nyújt Önnek felvilágosítást. (A rendezők nevét megtalálhatja a kiválasztott eseményhez kapcsolódóan az „Eseménynaptár” menü alatt, a rendezvény nevének szöveges linkjére kattintva a „Szervező adatai”-nál.)

 

Böngészés az akadémiai programok és sportesemények között és a sporttermék katalógusban

A http://www.fussteis.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető.

A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges. Az akadémiai programokra való jelentkezéshez, a versenynevezés vagy a termék megrendelés véglegesítéséhez azonban kötelező a regisztráció.

Az „Akadémia”, „Eseménynaptár” illetve a „Webshop” menü alatti felületen – a különböző akadémiai programok, sportesemények és sporttermékek között böngészve – Ön jelentkezhet, többféle távra felkészítő akadémiai programra, nevezhet akár terepfutásra, maratonra, félmaratonra, váltófutásra, kerékpáros túrára, vagy kiválaszthatja a megvásárolni kívánt sportruházati termékeket (futópólót és trikót, kapucnis melegítőt és futónadrágot) illetve egyéb sporttermékeket (éremakasztót, baseball sapkát, hátizsákot, sporttáskát, törölközőt, autómatricát, stb).

 

Regisztráció

A http://www.fussteis.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető. A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges.

Amennyiben Ön a webáruházban sportterméket vásárolna, akadémiai programra vagy sporteseményre jelentkezne, úgy regisztrálnia szükséges. A regisztráció elindítható a weboldal jobb felső sarkában elérhető „Regisztráció” hivatkozás aktiválásával (majd a regisztrációs adatok megadásával, beküldésével), de lehetséges a regisztráció az akadémiai jelentkezés/ versenynevezés/megrendelés megkezdését követően (a „Tovább a pénztárhoz” gomb aktiválását követően is), valamint lehetséges saját Facebook-azonosítóval.

A weboldalon jobb felső sarkában található „Regisztráció” menüpontra kattintva, a regisztrációhoz szükséges űrlap felületén az Ön nevének (vezeték- és keresztnév), e-mail címének és jelszavának megadása szükséges. A kitöltést követően, kattintson az űrlap alján található zöld „Regisztráció” gombra. A sikeres regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik az Ön által megadott e-mail címre.

A regisztráció véglegesítésével – a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontra kattintva – Ön már is hozzáférhet saját fiókjához, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó segítségével. Saját fiók felületén Ön megtekintheti nevezéseit, rendeléseit, illetve itt szerkesztheti, módosíthatja jelszavát és egyéb személyes adatait is.

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó, de elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát, úgy a „Belépés” felületen az „Elfelejtett jelszó?” szöveges tartalomra kattintva, a webáruház rendszere küldeni fog egy linket az Ön e-mail címére, az új felhasználónév vagy jelszó készítéséhez. A linkre kattintva új felhasználónevet/jelszót generálhat oly módon, hogy ezen a felületen rögzíti azokat.

 

Regisztráció Facebook segítségével

Ön a Facebook-azonosítójával is regisztrálhat a weboldalra, ha akadémiai programra szeretne jelentkezni, versenyre szeretne nevezni vagy terméket szeretne vásárolni. Ehhez kattintson a http://fussteis.hu weboldal jobb felső sarkában található „Regisztráció” feliratra. A felugró űrlap tetején elhelyezett, kék színű linken találhatja a „Regisztráció Facebook-fiókkal” feliratot. Erre kattintva betöltődik a Facebook belépési felület. Az Ön saját Facebook belépéséhez szükséges adatok megadását követően (e-mail cím és jelszó mezők kitöltésével), a Facebook adatlapjára jut.

Az Ön Facebook-profilképe alatti, bal oldali menüben, a „Nevezési adatok” menüpont alatti űrlapot hiánytalanul kitöltve lehet a versenyekre nevezni. Ezen a felületen Önnek minden adatot ki kell töltenie, mivel a jelentkezéshez ezeket az adatokat a Szolgáltatónak továbbítania kell a versenyek szervezői felé. Ha valamely adat nem kerül kitöltésre, előfordulhat, hogy a versenyszervezők nem fogják elfogadni az Ön nevezését. Ezért kérjük, a nevezett menüpontok alatti adatmezők teljes körű és pontos kitöltését.

Akadémiai programra történő jelentkezés és termékvásárlás esetén a „Személyes adatok” menüpont alatti adatok megadása szükséges.

 

Regisztráció törlése

Amennyiben töröltetni szeretné regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt az info@fussteis.hu címre, és az Ön regisztrációja illetve regisztrációs adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön minden fiókadata (előzmények, rendelésadatok, versenyadatok, megszerzett kedvezmények, stb.) törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a weboldalunkra, ezeket az információkat már lehet visszaállítani.

 

Regisztrált adatok módosítása

Ahhoz, hogy a korábban megadott adatait Ön módosítani tudja, először be kell jelentkeznie a felhasználónevével és jelszavával. Ezt követően, a megjelenő menüpontokra kattintva, a saját fiókjának teljes adattartalma módosítható. A módosításokat követően Önnek mindig el kell mentenie a változtatásokat, különben a módosítások elvesznek, vagy ismét rögzítenie kell az új adatokat.

Ha a rendszer nem menti el az adatait, akkor egy kötelezően kitöltendő rubrikát Ön üresen hagyott. Ilyen esetben, a hiányzó adatokat ismét rögzítse és mentse.

 

Belépés/kilépés, saját fiók

A regisztrációt követően, Ön a webáruházba történő személyes (regisztrált) belépését a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el, amely a weboldal jobb felső sarkában érhető el. Itt adhatja meg a már előzőleg regisztrált felhasználónévét és jelszavát.

A weboldal teljes körű használatához, az akadémiai programra történő jelentkezéshez,  versenynevezéshez és a termékvásárláshoz – a regisztrációkor rögzített felhasználónév és jelszó megadásával – Önnek be kell jelentkeznie a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontban. A belépést megteheti a Facebook-azonosítójával is, vagy pedig egy újonnan létrehozott regisztrációval.

A sikeres belépést követően, az Ön saját fiókjában (weboldal jobb felső sarkában található, felhasználói név szerinti menüpontban) megtekintheti legutóbbi rendeléseit, megváltoztathatja a jelszavát, illetve beállíthatja és módosíthatja személyes adatait. A saját fiókban a csillaggal jelölt adatokat kitöltése kötelező, mivel ezek nélkül Ön nem tud nevezést vagy rendelést leadni.

A Szolgáltató több versenyszervezővel áll kapcsolatban, és számtalan versenyre lehet nevezni, ezért fontos, hogy minden adat, amire a versenyszervezőknek szüksége van, ki legyen töltve. Fontos, hogy minden adat valós legyen, hiszen Ön ezekkel az adatokkal fog a versenyekre nevezni. A termékvásárláshoz kapcsolódóan szintén fontos a valós adatok (pl. számlázási, szállítási adatok) rögzítése, a pontos és időben történő teljesítés érdekében.

Kérjük, hogy olyan e-mail címet és telefonszámot adjon meg, amit rendszeresen használ, mert minden értesítést ezekre fogunk küldeni.

Az Ön által tévesen megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Amennyiben Ön szeretne kilépni a személyes fiókjából, úgy a weboldal jobb felső sarkában, a felhasználói név szerinti menüpontban található „Kijelentkezés” szöveges almenü aktiválásával kiléphet a személyes bejelentkezésből. A saját fiók elhagyásával a webáruházban tovább folytathatja a böngészést.

 

Akadémia programok keresése

Az akadémiai programok az oldal tetején található menüsor első, „Akadémia” menüpontja alatt tekinthetők meg. Itt éppen az aktuálisan meghirdetett, hamarosan induló programokat találja. A menüpontban lévő kis „címkékkel” (mind, 0-5km távra, 5-10km távra, stb) Ön rá tud szűrni azokra a távokra, amik Önt érdeklik. Tehát ha Ön félmaratoni távra szeretne felkészülni, elegendő megnyomnia a „Félmaratonra” nevű címkét, és a rendszer kilistázza Önnek az összes félmaratoni táv lefutására felkészítő edzésprogramot.

Kétféle akadémia program van:

 • meghatározott idejű: 12, 16, 20 vagy 24 hetes. A díját egy összegben előre kell megfizetni.
 • határozatlan idejű: havi előfizetési díjjal rendelkezik, Ön annyi időre veszi igénybe, amennyire szeretné. Az igénybevétel során a szükséges és esedékes havidíjat az OTP  Simple Oneclick ismételődő bankkártyás fizetés szolgáltatásával fizeti Ön meg.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködésre nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő  eseti jóváhagyásával.
Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy a SimplePay fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bankkártyaadatokat nem a SimplePay, hanem kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple Oneclick nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple Oneclick általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a http://simplepay.hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Ön minden fizetésről visszaigazoló emailt kap, amiben talál egy előfizetés lemondására szolgáló linket. Ha erre kattint, az előfizetés lemondásra kerül, és ezzel a havi fizetés is megszűnik. Erről szintén visszaigazoló levelet kap.

Amennyiben Ön rákattint valamelyik programra, úgy a program részleteit láthatja:

 • program neve, mely tartalmazza a felkészítő edző nevét is
 • dátum: amikor a program indul
 • jelentkezési határidő
 • a programon belüli csomagok (alap és prémium) és áraik
 • a program rövid leírása

 

Jelentkezni egy programra a kiválasztott alap- vagy prémium csomag melletti „Jelentkezem” gombra kattintva tud.

Ha ekkor a Kosár gombra, majd ott a Pénztár gombra kattint, és nem hibaüzenetet kap, valószínűleg nincsen bejelentkezve. Jelentkezzen be és folytassa a vásárlás folyamatát.

A pénztárba jutva töltse ki személyes adatait, majd válassza ki a legördülő kérdésekből az Önre igaz válaszokat („Rendelkezem internetes adatátvitelre alkalmas pulzusmérővel”, stb). Ha minden adatot rendben talált és elfogadja a jelentkezési feltételeket, akkor – jelölőnégyzet kiválasztásával az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadásáról szóló nyilatkozat megtételét követően – kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A felhasználó neve alatti, „Adatlapom” almenüben Ön láthatja az aktuális rendeléseinek az összesítését, így a saját adatait, az adott megrendelés tételeit, a rendelés számát, dátumát, végösszegét, a banki adatokat, ahova el kell utalnia a rendelése értékét. A rendelés összegének átutalását követően, a rendezvénnyel kapcsolatosan Ön további tájékoztatást fog kapni e-mail levélben.

 

Sportesemények keresése

A sportesemények nevei az oldal tetején található menüsor első, „Eseménynaptár” menüpontja alatt havi, lista és térképes nézetben tekinthetők meg.

Események keresése havi nézetben:

Az „Eseménynaptár” főmenü alatti „Havi nézet” almenü felületen Ön havi bontásban, dátum szerint választhatja ki, hogy milyen típusú versenyek érdeklik. A naptárban rögzített egyes rendezvénynevek szöveges linkjére kattintva, Ön további információkhoz juthat a kiválasztott sporteseményt érintően (verseny időpontja és helyszíne, szervező neve és további eseményei, stb.).

Események keresése térképes nézetben:

Az „Eseménynaptár” főmenüre vagy a „Térképes nézet” almenüre kattintva, az oldal betöltése után egy térkép jelenik meg. A térképen minden egyes piros pont egy-egy sportesemény nevét jelöli, így látható, hol szerveznek olyan versenyeket, amelyekre a webáruházban jelentkezni lehet. Amennyiben egy piros pontra Ön rákattint, akkor megjelenik felette egy buborékban a sportesemény nevének szöveges linkje, amely linken keresztül Ön a rendezvény adatlapjára juthat.

Ön a térkép alatti halványzöld sávban dátum, kifejezés, település és távolság alapján is rákereshet egy sporteseményre. Például a keresett kifejezéshez beírhatja, hogy „éjszakai”, majd rákattint az „Események keresése” gombra, és az összes olyan eseményt listázza a rendszer, ami éjszakai verseny. Emellett Ön rákereshet egy adott időszakban megrendezésre kerülő versenyre is, úgy, hogy a „Dátum” menüpontban beállítja a keresett időszak kezdő időpontját vagy kezdő hónapját.

A találatok tovább szűkíthetők a honlap bal oldali, függőleges menüsorában elhelyezett szempontok szerint (eseménykategóriák, nap, időpont, címkék). Amennyiben Önt például csak a terepversenyek vagy csak hétvégi rendezvények érdeklik, akkor ezek a feltételek itt szűrhetők. Ezt megteheted verseny típusa, nevezési díja, helyszíne, időpontja és szervezője szerint is.

Események keresése lista nézetben:

Az „Eseménynaptár” főmenü alatti „Lista nézet” almenü felületen Ön kiválaszthatja, hogy milyen típusú versenyek érdeklik. Az egyes rendezvénynevek szöveges linkjére vagy a „Nevezz be” gombra kattintva, Ön további információkhoz juthat a kiválasztott sporteseményt érintően (verseny időpontja és helyszíne, szervező neve és további eseményei, stb.).

Események megjelenítése:

A térkép alatti jobb oldalon az események listázva is megtalálhatók (havi, napi, lista és fénykép nézetben). A weboldal jobb alsó sarkában pedig xls fájlban exportálható minden esemény.

Események megtekintése:

Az események adatlapjai között Ön lapozni is tud, az esemény aljánál és tetejénél is láthatja az előző és a következő eseményt zölddel, ha arra rákattint, akkor a következő rendezvény betöltődik.

Ha Ön rákattint egy eseményre, akkor láthatja annak összes részletét, nevezési kategóriáját, helyszínét, időpontját, a szervezőjét, a nevezési díját és a nevezés végét is.

A „Nevezési kategória” címszó alatt jobbra, a zöld bevásárlókosár ikonra kattintva tud Ön nevezni a kiválasztott versenyre. A zöld szív ikonra kattintva pedig kívánságlistára teheti azt. A kívánságlistáját Ön megtalálhatja a weboldal jobb felső sávjában, a saját azonosítójára kattintva, a legördülő menüben.

Esemény kívánságlistára helyezése:

Minden eseménynél található egy zöld szív ikon, arra kattintva Ön kívánságlistára teheti a kiválasztott rendezvényt. Ez nem jelent nevezést, csak egy emlékeztető Önnek, hogy érdekli ez az esemény. A kedvenceit ezután megtalálhatja az oldal jobb felső sávjában az azonosítójára kattintva, a legördülő menüben, a „Kívánságlista” almenü felületen.

 

Nevezés sporteseményre

Amennyiben Ön nem tudja a versenynevezését vagy termékrendelését elküldeni, vagy ha a rendelés megerősítésére kattintva hibaüzenetet kap, miszerint a rendelés feldolgozása sikertelen, akkor elképzelhető, hogy Ön nincs belépve, vagy esetleg a rendszer kiléptette. Ez esetben kérjük, ellenőrizze, hogy be van-e lépve, illetve lépjen be ismét a „Bejelentkezés” menüben!

Nevezés:

Nevezéshez, keresse meg az adott sporteseményt az „Eseménynaptár” listában vagy a nyitóoldal bal szélső sávjában található „Találatok szűkítése” kiválasztó mezőben vagy a weboldal alsó sávjában található „Futás, Terepfutás, Teljesítménytúra, Kerékpár, Úszás, Edzések, Egyéb események” közül, és kattintson rá a kiválasztott nevezési kategóriára! A kiválasztást követően, kattintson a sor jobb szélen lévő zöld bevásárlókosár ikonra. Ekkor a rendszer átirányítja Önt a „Fizetés” oldalra, ahol láthatja a nevezéshez kapcsolódó adatait, illetve a megvásárolni kívánt tételeket és a végösszeget. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden adata helyes-e!

A nevezés véglegesítése előtt Önnek el kell fogadnia az adott szervező versenyrészvételi feltételeit. Ezen elfogadó nyilatkozat kitöltése kötelező, ezért kérjük, a nyilatkozattétel előtt figyelmesen olvassa el a szöveges linkről megnyitható Nevezési Feltételeket a „Megrendelés elküldése” gomb aktiválása előtt!

Ha minden adatot rendben talált és elfogadja a nevezési feltételeket, akkor – jelölőnégyzet kiválasztásával az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadásáról szóló nyilatkozat megtételét követően – kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A felhasználó neve alatti, „Adatlapom” almenüben Ön láthatja az aktuális rendeléseinek az összesítését, így a saját adatait, az adott megrendelés tételeit, a rendelés számát, dátumát, végösszegét, a banki adatokat, ahova el kell utalnia a rendelése értékét. A rendelés összegének átutalását követően, a rendezvénnyel kapcsolatosan Ön további tájékoztatást fog kapni e-mail levélben.

Nevezés kívánságlistában szereplő eseményre:

Ahhoz, hogy Ön a kívánságlistájáról nevezhessen, a bejelentkezést követően vigye az egérkurzort a weboldal jobb felső sarkában látható felhasználóneve fölé, és a lenyíló menüben kattintson a „Kívánságlistám” menüpontra. Ekkor láthatja a kívánságlistáján lévő összes eseményt. Válassza ki, amelyikre nevezni szeretne, és kattintson a sor végén a zöld bevásárlókosár ikonra. Ekkor megnyílik az Ön kosara. Ha tovább szeretne még böngészni az események között, akkor kattintson a jobb oldalon lévő „Vásárlás folytatása” gombra. Ha nem szeretne több eseményre nevezni, akkor kattintson a lap alján a „Tovább a pénztárhoz” gombra. Ekkor a rendszer átirányítja Önt a „Fizetés” oldalra, ahol láthatja a nevezéshez kapcsolódó adatait, illetve a megvásárolni kívánt tételeket és a végösszeget. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden adata helyes-e!

A nevezés véglegesítése előtt Önnek el kell fogadnia az adott szervező versenyrészvételi feltételeit. Ezen elfogadó nyilatkozat kitöltése kötelező, ezért kérjük, a nyilatkozattétel előtt figyelmesen olvassa el a szöveges linkről megnyitható Nevezési Feltételeket a „Megrendelés elküldése” gomb aktiválása előtt!

Ha minden adatot rendben talált és elfogadja nevezési feltételeket, akkor – checkbox kiválasztásával az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadásáról szóló nyilatkozat megtételét követően – kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A felhasználó neve alatti, „Adatlapom” almenüben Ön láthatja az aktuális rendeléseinek/nevezéseinek az összesítését, így a saját adatait, az adott megrendelés/nevezés tételeit, a rendelés számát, dátumát, végösszegét, a banki adatokat, ahova el kell utalnia a rendelése értékét. A rendelés összegének/nevezési díjnak az átutalását követően, a rendezvénnyel kapcsolatosan Ön további tájékoztatást fog kapni e-mail levélben.

 

Akadémiai jelentkezés/nevezés eltávolítása/törlése a kosárból:

A már kiválasztott, illetve kosárba helyezett jelentkezését/nevezését Ön úgy tudja eltávolítani a kosarából, hogy az egérkurzorral a felhasználóneve mellett balra (weboldal felső sávjában) található bevásárlókosár ikon fölé megy, ekkor láthatóvá válik a kosarának jelenlegi tartalma.

A törölni kívánt jelentkezési/nevezési tétel előtt balra, a sor elején lévő „Termék eltávolítása” X-re kattintson rá, ekkor az Ön kosara frissül, az adott tétel pedig törlődik. Erről az oldal tetején egy rendszerüzenet is értesíti Önt, melyben vissza is vonhatja a törlést, ha esetleg véletlen lett volna. Ehhez kattintson a zöld „Mégsem?” kérdésre!

A törlés másik lehetősége, hogy az előzőhöz hasonlóan a bevásárlókosár ikon fölé megy az egérkurzorral, és a lenyíló ablakban a „Kosár megtekintése” gombra kattint. Ekkor megnyílik a kosára, ahol láthatja annak teljes tartalmát. Ekkor ugyanúgy a sor elején lévő piros X-re kattintva lehetséges a törlés. Ekkor megjelenik a fent említett rendszerüzenet, ahol a zöld „Mégsem?” kérdésre kattintva, visszaállíthatja a törölt tételt.

Nevezés elküldése:

A nevezés befejezéséhez szükséges a regisztráció és bejelentkezés, illetve a vásárlói adatok (számlázási és szállítási adatok) megadása, amennyiben azt előzőleg még adta meg a saját fiók felületén.

Amennyiben befejezte a nevezési folyamatot, illetve véglegesíteni szeretné az adott rendezvényre a jelentkezését, lépjen a bevásárló kosár ikon alatti felületen a „Pénztár” gombra.

Az így megjelenő felületen alul, egy jelölőnégyzet kiválasztásával (kipipálásával) nyilatkozattételt szükséges tennie arról, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és tudomásul veszem, hogy a megrendelése (vagyis a nevezése) fizetési kötelezettséget von maga után.

A hozzájáruló nyilatkozattételt követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, Ön elküldte véglegesített rendelését (vagyis versenynevezését) a webáruház informatikai rendszerébe, mely hamarosan elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld Önnek a beérkezett nevezésről.

A rendelés/nevezés összegének átutalását követően, a rendezvénnyel kapcsolatosan Ön további tájékoztatást fog kapni e-mail levélben.

 

Sporttermék vásárlás

Termék kiválasztása:

A webáruházban a „Webshop” menü felületéről elérhető sporttermékek különböző terméktulajdonságokkal, illetve paraméterekkel rendelkeznek. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni egy-egy termékről, úgy kattintson a kiválasztott termék képére, szöveges nevére vagy a „Részletek” fülre. Ekkor az adott termék oldalára jut el, ahol a kiválasztott termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

A termékoldalon feltüntetésre került az adott termék megnevezése, fotója, termékleírása, méretinformációja, cikkszáma, kategóriája, választható mérete és egyedi szöveg feltüntetés lehetősége a ruházati termékek esetében, az esetleges előrendelési lehetőség, valamint a termék bruttó eladási ára.

Kosárba helyezés:

Ön a webáruházban különböző termékfajták között böngészve, egyenként kosárba helyezheti a kiválasztott termékfajtákat.

A megvásárolni kívánt sportruházat méretét Ön meghatározhatja az adott termék oldalán, a „Válassz méretet” mező legördülő méretválaszték kijelölésével. Amennyiben egyedi szöveget szeretne a kiválasztott ruházati termékre rendelni, úgy az felár ellenében igényelhető. Ez esetben az „Egyedi név” mezőbe rögzítse a kívánt felirat szövegét.

A kiválasztott termék darabszámát beállíthatja a „Kosárba rakom” gombtól balra található mennyiséget jelölő ablakban, a darabszám manuális (kézzel történő) beírásával vagy a függőlegesen elhelyezett két nyíl jelölésre kattintva. A felső nyílra kattintva növelhető, az alsóval csökkenthető a megvásárolni kívánt darabszám.

Az adott termék oldalán a méret illetve a mennyiség beállítását követően, a „Kosárba rakom” gomb aktiválásával (arra kattintva) Ön a virtuális bevásárló kosarába helyezheti a kiválasztott sportterméket.

A termékeket a kosárba helyezheti regisztráció vagy személyes bejelentkezés nélkül is, azonban a megrendelés véglegesítése előtt Önnek regisztrálnia vagy – amennyiben már van saját fiókja – bejelentkeznie szükséges.

Kosár tartalmának frissítése:

A weboldal jobb felső részében található, kosár ikonra kattintva Ön bármikor megtekintheti a már kosárba helyezett termékeit, illetve módosíthatja azokat. A kosár ikon alatti felületen ellenőrizheti, szerkesztheti a kosara tartalmát. Itt szintén módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen méretet vagy mennyiséget szeretne rendelni, kíván-e kupont érvényesíteni, ki tudja választani az Önnek megfelelő szállítási módot, illetve lehetősége van az adott tétel törlésére vagy a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, úgy válassza a „Webshop” menüt.

 

 

Termék eltávolítása/törlése a kosárból:

A már kiválasztott, illetve kosárba helyezett terméket Ön úgy tudja eltávolítani a kosarából, hogy az egérkurzorral a felhasználóneve mellett balra (weboldal felső sávjában) található bevásárlókosár ikon fölé megy, ekkor láthatóvá válik a kosarának jelenlegi tartalma.

A törölni kívánt termék előtt balra, a sor elején lévő „Termék eltávolítása” X-re kattintson rá, ekkor az Ön kosara frissül, az adott tétel pedig törlődik. Erről az oldal tetején egy rendszerüzenet is értesíti Önt, melyben vissza is vonhatja a törlést, ha esetleg véletlen lett volna. Ehhez kattintson a zöld „Mégsem?” kérdésre!

A törlés másik lehetősége, hogy az előzőhöz hasonlóan a bevásárlókosár ikon fölé megy az egérkurzorral, és a lenyíló ablakban a „Kosár megtekintése” gombra kattint. Ekkor megnyílik a kosára, ahol láthatja annak teljes tartalmát. Ekkor ugyanúgy a sor elején lévő piros X-re kattintva lehetséges a törlés. Ekkor megjelenik a fent említett rendszerüzenet, ahol a zöld „Mégsem?” kérdésre kattintva, visszaállíthatja a törölt tételt.

Megrendelés elküldése:

A vásárlás befejezéséhez szükséges a regisztráció és bejelentkezés, illetve a vásárlói adatok (számlázási és szállítási adatok) megadása, amennyiben azt előzőleg még adta meg a saját fiók felületén.

Amennyiben befejezte a vásárlást, illetve véglegesíteni szeretné a megrendelését, lépjen a bevásárló kosár ikon alatti felületen a „Pénztár” gombra.

Az így megjelenő felületen alul, egy checkbox kiválasztásával (kipipálásával) nyilatkozattételt szükséges tennie arról, hogy Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és tudomásul veszem, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

A hozzájáruló nyilatkozattételt követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, Ön elküldte véglegesített rendelését a webáruház informatikai rendszerébe, mely hamarosan elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld Önnek a beérkezett rendeléséről.

 

Webáruház visszaigazolása jelentkezés/nevezés/termékvásárlás esetén

Az elküldött (véglegesített) akadémiai jelentkezésést/versenynevezését/termékrendelését követően a webáruház informatikai rendszere egy automatikus e-mail levelet küld az Ön jelentkezési/nevezési/rendelési adatairól az Ön által megjelölt e-mail címre, mely elektronikus üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését erősíti meg.

A webáruház ezen visszaigazolásával még nem jön létre fogyasztói szerződés, illetve nem jön létre szerződéses kötelezettség.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a webáruház azonnali visszaigazolása, úgy a rendszer nem fogadta be az akadémiai jelentkezését/versenynevezését/termékmegrendelését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Szolgáltató visszaigazolása jelentkezés/nevezés/termékvásárlás esetén

Az Ön által leadott megrendelés beérkezését követő 48 órán belül, a Doktor Webáruház Kft., mint a nevezési lehetőséget nyújtó Szolgáltató az Ön akadémiai programba történő jelentkezéséről, versenynevezéséről, illetve termékrendeléséről és a termékszállítási információkról visszaigazoló e-mail üzenetet küld az Ön megadott elektronikus levélcímére.

A Szolgáltató ezen visszaigazolásával létrejön a fogyasztói szerződés Ön és a Szolgáltató között, melynek szerződéses feltételeit a webáruházban közzétett – letölthető és kinyomtatható – jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Amennyiben – a megrendelése beérkezését követő 48 órán belül – nem érkezne meg Önhöz a Szolgáltató visszaigazolása, úgy a fogyasztói szerződés (szerződéses kötelezettség) nem jön létre. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Ekkor a nevezés/rendelés feldolgozás alatti státuszban van. Ezen visszaigazoló e-mail mellékleteként a Szolgáltató megküldi Önnek az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a számláját (Számlázz.hu közreműködésével).

Akadémiai jelentkezés, versenynevezés csak bankkártyás fizetéssel lehetséges, utánvétes fizetésre nincs mód. Az Ön nevezési vagy rendelési összegének beérkezése után akadémiai jelentkezés esetén a Szolgáltató regisztrálja Önt a program  jelentkezői között. Ekkor Ön kap egy „Átnevezve” tárgyú emailt. A program indulása előtti további teendőkről újabb emailben tájékoztatjuk. Eztuán Ön megkapja a rendelés lezárásáról/teljesítéséről szóló utolsó emailt.

Az Ön nevezési vagy rendelési összegének beérkezése után versenynevezés esetén a Szolgáltató regisztrálja a rendezvény szervezőjénél az Ön nevezését. Amennyiben az Ön nevezése sikeresen lezárult, úgy e-mailben külön értesítést kap erről.

Termékrendelés esetén bankkártyás és utánvétes fizetési módra is lehetőség van. A rendelés beérkezte után a Szolgáltató csomagolja és postázza Önnek a megrendelt terméket, Amennyiben az Ön termékrendelése sikeresen lezárult, úgy e-mailben külön értesítést kap erről.

 

Szállítási feltételek (termékértékesítést érintően)

A szállítás területi hatálya: Magyarország. A csomag/termék átvételi lehetőségét illetve kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi az MPL – Magyar Posta Logisztika szolgáltatás keretében. Az MPL lehetőséget biztosít a csomagküldemények házhoz kézbesítésére, valamint a Postán maradó, a PostaPonti és a Csomagautomata kézbesítésre.

A Szállító a webáruházon keresztül megrendelt terméket 7 napon belül (a szolgáltatói e-mail visszaigazolásban előzetesen megjelölt határidőn belül) kiszállítja az Ön által – a megrendelése során – megjelölt címzett címére, és utánvétes fizetési mód esetén a termék ellenértékét a Szolgáltató nevében átveszi. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Megrendelő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A termék kiszállítása bankkártyás fizetés esetén, a megrendelés ellenértékének beérkezését (banki értéknapot) követő 7 napon belül történik.

Átvételi módok

Magyar Posta Zrt. futárszolgálata – csak belföldre

A küldeményt a Szállító elsődlegesen a címzett részére köteles átadni, és tőle az utánvét összegét beszedni.

Amennyiben a küldemény a címzett részére nem kézbesíthető, úgy az írásos meghatalmazással meghatalmazott személynek is kézbesíthető. Amennyiben a Szállító nem a címzettnek kézbesíti a küldeményt, úgy az utánvét összegét attól a meghatalmazott személytől köteles beszedni, akinek a küldeményt kézbesíti.

A Szállító a küldemény kézbesítését legfeljebb két alkalommal kísérli meg.

Eredménytelen a kézbesítés abban az esetben is, ha a küldemény kézbesítésére való felajánlásakor a Szállító az utánvét összegét nem tudja beszedni.

Az első eredménytelen kézbesítés tényéről a Szállító a címen hagyott értesítés útján tájékoztatja a címzettet, és felhívja a figyelmét a második kézbesítési kísérlet eredménytelensége esetén bekövetkező következményekre.

Amennyiben a küldemény a második kézbesítési kísérlet alkalmával sem kézbesíthető eredményesen, a Magyar Posta Logisztika a címhelyen ismételt értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt. Ha a megjelölt idő alatt sem veszik át a küldeményt, úgy a küldemény kézbesíthetetlenségét állapítja meg a Szállító. A kézbesíthetetlen küldeményt a Szállító a Szolgáltató részére visszakézbesíti.

A fogyasztói szerződéses jogviszony megszűnik, amennyiben a szerződés teljesítése a címzetthez történő kézbesíthetetlenség miatt meghiúsul.

A futárszolgálattal rendelt csomagok házhoz szállítási díja 990 Ft

PostaPont

A PostaPontokkal az ország legkiterjedtebb hálózata áll az Ön rendelkezésére. Az ország 2250 postahivatalában a Megrendelő az interneten megrendelt csomagját személyesen átveheti. A megrendelési folyamat során, ha a Megrendelő ezt a lehetőséget választja, akkor a megjelenő legördülő menüben kiválaszthatja, hogy melyik PostaPonton kívánja átvenni a megrendelését.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről az eladótól kérnie kell jegyzőkönyvet felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Doktor Webáruház Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Doktor Webáruház Kft. felelősséget nem vállal!

A Megrendelő (amennyiben nem előzetesen, bankkártyával fizetett) a megrendelt termék ellenértékét annak átvételekor számla ellenében készpénzben illetve egyes PostaPont-okon bankkártyával köteles megfizetni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postahivatalokban a bankkártáyval történő fizetés készpénzfelvételnek minősül, ami többlet költséget vonhat maga után!

A választható PostaPontok listája ITT található. Az áru és a szállítás értéke fizethető előre bankkártyával vagy az átvételi helyen készpénzzel.

A megrendelt áru PostaPont átvevőhelyre történő megérkezésekor SMS-ben értesítést kap a Megrendelő, melyet követően csomagját azonnal átveheti.

A csomag az értesítést követő maximum 10 munkanapon keresztül érhető el a PostaPontok nyitva tartási ideje alatt. Ez átlagosan hétfőtől-szombatig 08:00 – 20:00-ig tart (az egyes postahivatalok nyitvatartásától függően).

Megrendelő a csomagját a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes oldalon követheti nyomon.

A PostaPontra rendelt csomagok házhoz szállítási díja 690 Ft

MOL PostaPont

Megrendelőnek lehetősége van az interneten megrendelet csomagját az ország 125 MOL üzemanyagtöltő állomásának egyikén személyesen átvenni. A megrendelési folyamat során, ha a Megrendelő ezt a lehetőséget választja, akkor a megjelenő legördülő menüben kiválaszthatja, hogy melyik MOL PostaPonton kívánja átvenni a megrendelését.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről az eladótól kérnie kell jegyzőkönyvet felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Doktpr Webáruház Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Doktpr Webáruház Kft. felelősséget nem vállal!

A Megrendelő (amennyiben nem előzetesen, bankkártyával fizetett) a megrendelt termék ellenértékét annak átvételekor számla ellenében készpénzben illetve egyes MOL PostaPont-okon bankkártyával köteles megfizetni.

A választható MOL PostaPontok listája ITT található. Az áru és a szállítás értéke fizethető előre bankkártyával vagy az átvételi helyen készpénzzel.

A megrendelt áru MOL PostaPont átvevőhelyre történő megérkezésekor SMS-ben értesítést kap a Megrendelő, melyet követően csomagját azonnal átveheti.

A csomag az értesítést követő maximum 10 munkanapon keresztül érhető el a PostaPontok nyitva tartási ideje alatt. Ez átlagosan hétfőtől-vasárnapig 00:00 – 24:00-ig tart.

Megrendelő a csomagját a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes oldalon követheti nyomon.

A MOL PostaPontra rendelt csomagok házhoz szállítási díja 690 Ft

Csomagautomata

Megrendelőnek lehetősége van az interneten megrendelt csomagját az ország 47 csomagautomatájának egyikénél személyesen átvenni. A megrendelési folyamat során, ha a Megrendelő ezt a lehetőséget választja, akkor a megjelenő legördülő menüben kiválaszthatja, hogy melyik Csomagautomatánál kívánja átvenni a megrendelését.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről az eladótól kérnie kell jegyzőkönyvet felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Doktor Webáruház Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Doktor Webáruház Kft. felelősséget nem vállal!

A Megrendelő a megrendelt termék ellenértékét vagy megrendeléskor bankkártyával vagy annak átvételekor az sms-ben kapott kód segítségével az automatánál bankkártyával köteles megfizetni.

A választható Csomagautomaták listája ITT található.

A megrendelt áru Csomagautomata átvevőhelyre történő megérkezésekor Megrendelő SMS-ben értesítést kap a csomag hozzáférhetőségéről és átvételi határidejéről, melyet követően a csomag az üzenetben kapott azonosító és telefonszám megadásával azonnal átvehető.

A csomag az sms értesítést követő maximum 2 munkanapon keresztül érhető el a Csomagautomatáknál hétfőtől-vasárnapig 00:00 – 24:00-ig. Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postahelyre. Ekkor a címzett elektronikus üzenetben (SMS vagy e-mail) újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja melyik postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményét.

Megrendelő a csomagját a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes oldalon követheti nyomon.

A csomagautomatákba rendelt csomagok házhoz szállítási díja 690 Ft

 

Személyes termékátvétel (üzleti/átvételi ponton)

A termékek személyes átvételére a futocuccok.hu webáruház által megbízott üzletekben (cégnév/cím: FUSS Kft. Székhely: 1165 Budapest, Corvin u. 6., üzletek címe: Sport-print Kft., 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 24., Suhanj Fitness 1136 Budapest, Tátra utca 6.) van lehetőség hétköznap 10-17 óra között.

A megrendelt termékek átadása számla, számlaadatok alapján történik.

 

Fogyasztói jogérvényesítés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megvásárolt terméket érintően Önnek lehetősége van – a törvényi keretek között – a szavatossági és elállási jogaival élni. Ezen jogok érvényesítéséről, valamint a panaszkezelés rendjéről és az esetleges jogviták rendezési lehetőségeiről a 10-14. pontokban rögzített, adott tárgykörben tájékozódhat.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

A webáruházban történő vásárlás során Ön a „Termék eltávolítása” (X) ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmából a megvásárolni nem kívánt egyes tételeket illetve sportrendezvény nevezéseket. A részletes leírás megtalálható a fent, a „Termék eltávolítása/törlése a kosárból” valamint a „Jelentkezés/nevezés eltávolítása/törlése a kosárból” fejezetek alatt.

A jelentkezési/nevezési/termék megrendelési folyamat lezárása előtt Ön minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba az url címtől balra található (Ugrás az előző oldalra) nyíl segítségével, majd javítani tudja az esetlegesen tévesen bevitt adatokat, illetve új termékszínt vagy mennyiséget vehet fel.

Ezt követően, a vásárlói és szállítási adatok megadása során az esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás adatokból eredő teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 

 

 1. Ár feltüntetése, díjak

Bruttó ár feltüntetése

A webáruházban a jelentkezési és nevezési díjként és a termék ellenértékeként feltüntetett árak forintban (Ft) értendő bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t (általános forgalmi adót). Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A további felmerülő bruttó költségek (szállítási díj) szintén a 27%-os ÁFÁ-val növelten feltüntetett összegek.

 

Fizetendő díjak

A bruttó jelentkezési és nevezési díj és a termék bruttó fogyasztói ára, valamint az azon felül felmerülő valamennyi költség a webáruház honlapján illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetésre került. Az Ön által ténylegesen fizetendő teljes szolgáltatási díjról előzetesen, még a megrendelés megkezdése illetve véglegesítése előtt tájékozódhat.

A webáruházban történő vásárlást érintően, a program jelentkezési díjon, nevezési díjon vagy a kiválasztott termék eladási árán, a kapcsolódó szállítási díjon (fuvardíjon) és – utánvét esetén – az utánvét költségen kívül egyéb fizetendő szolgáltatói költséggel nem kell számolnia.

Ön a webáruház „Akadémia”, „Események” vagy „Webshop” menü alatt található, termékoldal felületen egyértelműen és könnyen azonosíthatóan tájékozódhat a megvételre kínált szolgáltatás fizetendő jelentkezési/nevezési díjáról vagy a fizetendő termék eladási áráról, valamint az egységárakról.

A fizetendő bruttó szállítási költség a jelen ÁSZF „Szállítási feltételek” bekezdése alatt, valamint a megrendelés véglegesítése előtt a „Kosár végösszeg”-nél is megtekinthető. Az utánvét bruttó díjáról a „Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj” bekezdésben tájékozódhat.

 

Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj

A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült, általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel Önnek.

A Szállító utánvét szolgáltatásának költségét meghaladó díjat a Szolgáltató nem számít fel utánvét esetén.

Ennek alapján a termék kiszállításakor a címzettől beszedésre kerülő utánvét forint költségét a Szolgáltató változatlan értéken számlázza tovább Önnek.

(Ez a bekezdés nem vonatkozik a banki átutalás esetében Ön által fizetendő tranzakciós díjra.)

 

Téves árrögzítés

Amennyiben a Szolgáltató a webáruházban a jelentkezés/nevezés díját vagy a termék árát tévesen rögzíti, és Ön a téves áron véglegesíti a megrendelését, illetve ezen megrendelésről Ön elektronikus automatizált rendszerüzenetet is kap, még nem jön létre a távollévők között a szerződés, illetve szerződéses kötelezettség.

(A szerződés nem az automatikus rendszerüzenet, vagyis nem az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezésével, hanem a Szolgáltató részéről történő nevezési/vásárlói megrendelés szolgáltatói visszaigazolásával jön létre).

A Szolgáltató a téves árrögzítés észrevételét követően – még a nevezési/vásárlói megrendelés visszaigazolását megelőzően – értesíti Önt a hibás áron történő nevezésről/megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. Amennyiben Ön ezt elfogadja, úgy a Szolgáltató az Ön valós áron történő nevezését/megrendelését visszaigazolja, mellyel létrejön a szerződés.

Nem kért értékesítés

A Szolgáltató nem követelhet Öntől ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. Az Ön nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 

 1. Panaszkezelés rendje

A Doktor Webáruház Kft., mint Szolgáltató/Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

Ön a Vállalkozás kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban (e-mail/postai levél útján) vagy szóban telefonon keresztül.

Ön a Vállalkozásnak – illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek – a szolgáltatás vagy az áru Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A Vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni Önnek (jelenleg a Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem működtet);
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával (pl. skype-on) közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni Önnek.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt Önnel közölni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Ön nevét, lakcímét;
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
 • az Ön panaszának részletes leírását;
 • az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét;
 • a Vállalkozás nyilatkozatát az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az Ön és a Vállalkozás közötti telefonon történő kapcsolattartás nem emeltdíjas szolgáltatással működik.

 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Vállalkozás 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

Vitarendezési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a Vállalkozással nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén Ön személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél, a 12. pontban rögzített elérhetőségeken.

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére, a 13. pont szerint.

 

 1. Fogyasztói jogok érvényesítése

Elállási jog érvényesítése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási joga csak magánszemélynek/egyénnek van. Ennek alapján elállási jog nem illet meg céget/szervezetet (azaz azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is), aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Ennek megfelelően Ön, mint magánszemély vásárló – a sporttermék megrendelése esetében – jogosult 14 napon belül, indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben nem egyedi szöveggel ellátott sportterméket vásárol. Ahogy az egyedi szöveggel megrendelt sportruházati termékek esetében sem, úgy Ön a sportrendezvény nevezéseket érintően sem élhet a 14 napos indoklás nélküli elállási joggal.

Az indoklás nélküli elállási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállás visszamenőlegesen szünteti meg a szerződést.

 

Elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, az Ön kérése alapján egyedi szöveggel ellátott sportruházati termék megvásárlása esetén, Önt nem illeti meg a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.

A szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, Ön szintén nem gyakorolhatja a 14 napos indoklás nélküli elállási/felmondási jogát a sportrendezvényre történő jelentkezés (versenynevezés) vonatkozásában, mivel a sportesemény teljesítési határideje minden esetben előre meghatározott.

(Azonban hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.)

Elállási határidő

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

Elállási határidő:

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha a Vállalkozás az elállási jog gyakorlásának határidejét, egyéb feltételeit és a vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Vállalkozás a 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

 

 

Elállási nyilatkozat minta

Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán, vagy telefaxon, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre:

Postacím: 1183, Budapest, Alpár u. 11.

E-mail: info@fussteis.hu

Ön az elállási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

 

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki,

és juttassa vissza hozzánk!)

 

Címzett:

 

……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megnevezése)

 

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: …………………………

 

A Nyilatkozat minta letölthető itt!

 

 

Elállás módja

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembe vételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

 

Elállás joghatásai

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék visszaküldése

Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméketAz elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Vételár visszatérítésének visszatartása

A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont kerül figyelembe vételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés

Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése

Magánszemély vásárló a kellékszavatossági valamint a termékszavatossági jogait érvényesítheti a sportrendezvényre jelentkezést (versenynevezést) illetve a sporttermék vásárlást érintően.

Nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági jogait érvényesítheti a versenynevezést illetve a megvásárolt sportterméket érintően.

A webáruházban értékesített termékekre, a törvény által biztosított jótállási jogok nem vonatkoznak, így jótállási jogok nem érvényesíthetők.

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai szerint. A kellékszavatossági jog a magánszemély valamint a nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint magánszemély vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem magánszemély (pl. cég, egyéb szervezet) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön, mint magánszemély vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártóval/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
 • a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

 

Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén)

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) igényt érvényesíthet.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.

A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:

 • az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;
 • az eladott termék megnevezése, vételára;
 • a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;
 • a hiba bejelentésének időpontja;
 • a hiba leírása;
 • szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;
 • a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
 • amennyiben a Vállalkozás a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;
 • továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 • a fogyasztó neve és címe;
 • a termék azonosításához szükséges adatok;
 • a termék átvételének időpontja;
 • továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

 

 1. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu

mbonyar@pbkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

mariann.matyus@bkmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

 

 1. Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon (itt: https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado&caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi), ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

 

Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;
 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

 

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33

 

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

 

 1. Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett hibás teljesítésből eredő szavatossági igényét illetve követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

 

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő egyrészt a jelen szerződésből származó – a termék online értékesítésével kapcsolatos – szolgáltatás nyújtása, teljesítése és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az Ön személyes adatait. Másrészt a Szolgáltató a hírlevél küldés érdekében, a webáruház használatához technikailag szükséges, valamint a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel.

Ennek alapján, a webáruház látogatása és használata során:

 • egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs, a megrendeléshez/ versenynevezéshez, és a hírlevél küldéshez, a megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, a szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), a hálózati forgalom adatokat, továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a Doktor Webáruház Kft.,
 • másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan.

A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon üzemelteti az online értékesítés során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesen kezelt adatokat bármely eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Önnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Az eltérő célból kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A sporteseményre történő nevezést érintően, a versenyszervezők megbízási szerződés keretében személyes adatok gyűjtésével és továbbításával bízták meg a Szolgáltatót. Ennek alapján a Doktor Webáruház Kft. – mint a nevezés lebonyolításával megbízott Adatkezelő – a megbízó versenyszervezők, mint önálló adatkezelők felé továbbítja a versenynevezés során gyűjtött adatokat.

Ön a szolgáltatás igénybevételét megelőzően valamint a termékértékesítés során, illetve az adatkezelés ideje alatt folyamatosan élhet azon jogával, hogy az Önt érintő adatkezelést megtilthatja.

Az Ön személyes adatai – melyet a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez vagy ahhoz kacsolódóan kezel – törlésre kerülnek, ha az adott adatkezelési cél megszűnik, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

A törvényben előírt kötelező előzetes tájékoztatáson felül – az adatkezelés ideje alatt – Ön bármikor jogosult megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel Önről, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatainak a kezelését is. A Szolgáltató, mint Adatkezelő köteles az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelést érintő további részletes információt – a webáruház honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatkezelési tájékoztató nyújt.

 

 1. Szerzői jogok

A webáruház felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A webáruház oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

 

 1. Érvénytelenség jogkövetkezményei

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része esetleg jogilag nem hatályos vagy nem teljeskörű tartalommal bír, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre az érintett – nem hatályos vagy nem teljes tartalommal bíró – részére kell alkalmazni.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

 1. Jogi háttér

Szerződést érintő főbb jogszabályok, rendeletek

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

 1. Alapfogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély/egyén), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

Ön: a http://www.fussteis.hu webáruház honlapján keresztül a termék/termékek megrendelését kezdeményező, illetve szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy (magánszemély) Fogyasztó/Vásárló;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás;

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt valamint a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő;

továbbá terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

 

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár;

Egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Szerződő felek: a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés alanyai együttesen (Fogyasztó és Szolgáltató együttesen);

Fogyasztói szerződés: fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy egy vagy több fogyasztóval (magánszemély vásárlóval) köt szerződést (a magánszemély vásárló és a vállalkozás között kötött szerződés);

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

Webáruház honlapja: a http://www.fussteis.hu internetes felület, mint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – , szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

 

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

 

Elektronikus szerződési jognyilatkozat: a Fogyasztó a termék/szolgáltatás – webáruház honlapján keresztül történő – megrendelésének véglegesítésével elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik;

 

Elektronikus szerződés létrejötte: Szerződés a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszaigazolásával jön létre. A fogyasztói megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó automatizált elektronikus rendszerüzenet visszaigazolásával még nem jön létre a szerződéses kötelezettség.

 

Gyártó: a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel;

vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett, ilyen képviselő hiányában az importáló;

 

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza;

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is;

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy;

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel;

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van;

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vet;

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabály együttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Kelt: 2016. november 1.

Érvényes: visszavonásig